SERTİFİKALAR

Alaylı ya da eğitimli fark etmeksizin bir işletmenin özellikle bazı meslek gruplarında en önem verdiği şeylerden biri mesleki yeterlilik ve dolayısı ile bunun ispatı niteliğinde olan mesleki yeterlilik belgesidir. İşveren gerek çalışan güvenliği gerekse işlerin kaliteli çıkması için mesleki yeterliliğe çok önem verir. Bu yeterlilik seviyesi özellikle çalışa güvenliği bakımından önemlidir. Özellikle inşaat sektöründe hayati önem taşır. İşinin uzmanı olarak görev yapan kişiler iş kazası ihtimalini önemli ölçüde düşürür. Bu nedenle sadece kaliteli işler için değil iş güvenliği için de mesleki yeterlilik önem arz eder.

 

Mesleki yeterlilik belgesi nedir?
Mesleki yeterlilik belgesi, belirli meslek gruplarında çalışacak kişilere verilen yeterliliğin ibrazı anlamına gelir. Mesleki yeterlilik belgesi, Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumlar tarafından verilir. Kişinin, meslekte yeterli düzeyde olduğunun kanıtlayan bir belgedir. Mesleki yeterlilik belgesi bazı iş dalları için bir zorunluluktur. Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren işlerde meslek yeterlilik belgesi zorunludur. İnşaat işçileri, sıvacı, boyacı, kalıpçı ve benzeri gibi meslek gruplarında mesleki yeterlilik belgesi sunma zorunluluğu bulunur. Mesleki yeterlilik belgesi ile kişinin mesleğinde yeterli olduğu ispatlanmış olur. Bu belge, düzenlenen sınav ile alınır. Sınavı geçenler mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış olur.

Mesleki yeterlilik belgesi ne işe yarar ?
Mesleki yeterlilik belgesinin amacı, insanların o işi yapıp yapamayacağı konusunda bilgi sahibi olmaktır. Özellikle tehlikeli işlerin olduğu sektörlerde hayati öneme sahiptir. İnşaat sektörü ya da diğer tehlikeli iş sektörlerinde mesleki yeterlilik belgesi istenir ve belgesi olmayanların iş alımı gerçekleşmez. Özetle mesleki yeterlilik belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından oluşturulan ulusal yeterliliklerde belirtilen şartları karşılamaları halinde çalışanların sahip olabileceği belgeye verilen isimdir. Mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olduğu mesleklerden birkaçı şunlardır; inşaat sektörü, asansör bakım ve onarımcısı, betonarme demircisi, boyama operatörü, doğalgaz çelik boru kaynakçısı, doğal gaz işletme bakım operatörü, endüstriyel boru montajcısı, inşaat boyacısı, tekstil sektöründeki bazı iş bölümleri, iskele kurulum elemanı, makine bakımcısı, makine montajcısı, otomotiv boyacısı, otomotiv kaportacısı, otomotiv mekanikçisi, plastik kaynakçı, panel kalıpçı, seramik karo kaplamacısı, ses yalıtımcısı, su yalıtımcısı, tünel kalıpçı, yangın yalıtımcısı. Mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olduğu iş alanları bunlarla sınırlı değildir; ilk akla gelenlerden yalnızca birkaçını paylaştık. Yukarıda saydıklarımız gibi bazı sektörlerde mesleki yeterlilik belgesi zorunluyken, bazı alanlarda ise böyle bir zorunluluk yoktur. Örneğin Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesini almış olanlar, mesleki yeterlilik belgesini ispat etmek zorunda değildir. Yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki ve teknik eğitim veren okullardan ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlar için de mesleki yeterlilik belgesine gerek yoktur çünkü ustalık belgeleri okudukları okul itibari ile vardır. Yanı sıra tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik gibi meslek dalları da mesleki yeterlilik belgesi kapsamının dışındadır. En az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslek grupları, mesleki yeterlilik belgesi kapsamının dışında yer alır bir diğer deyişle.

Mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır?
Mesleki yeterlilik belgesini almak isteyen kişiler, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvurmalıdır. Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından takip edilir. Kişiler, sınav başvurularını da belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarına yaparlar. Belgelendirme kuruluşları teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi verir. Yanı sıra taşınabilir cüzdan tipi MYK mesleki yeterlilik belgesi kimlik kartı da kişinin adına düzenlenir. Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen limitler dahilinde, sınav ücretlerinin tamamı ve belge masrafları İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanır. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan, ulusal yeterliliklere göre mesleki yeterliliğini ibraz etmek isteyen her kişi, mesleki yeterlilik sınavına başvurabilir. MYK veren firmalar internet üzerinden araştırılabilir.

Mesleki yeterlilik belgesi sorgulama
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için sınava giren adayların sınav sonuçlarına e-devlet üzerinden bakılabilir. Mesleki yeterlilik belgesi e-devlet üzerinden kontrol edilebilir yanı sıra; MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama, Hareketlilik Belgesi Sorgulama, Hareketlilik Belgesi Doğrulama, Belge Vermeye Yetkili Kuruluşlar gibi detaylara da yine e-devlet üzerinden bakılabilir. E-devlet sistemi hizmetinden faydalanmak için kimlik doğrulama yöntemlerinden biri seçilmelidir. Seçenekler şunlardır; e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C kimlik kartı, banka. Bu yöntemlerden biri seçilerek sisteme giriş yapılabilir. Kimliğin doğrulanmasının ardından MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne dair sekmelere ulaşım sağlayabilirsiniz. Mesleki yeterlilik belgesi örneğini de arama motorlarında incelemek mümkündür.

Mesleki yeterlilik belgesi aldıktan sonra çalışmak istediğiniz firmaya belgeniz ile başvuru yapabilirsiniz. Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde aranılan pozisyonda çalışmaya uygun olduğunuzu kanıtlamış olursunuz. Dünyanın her yerinde tehlike arz eden işler ve iş sektörleri vardır. Bunların hemen hepsinde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluktur. Bunun temel nedeni şüphesiz dünyanın her yerinde korunan “işçi hakları”dır. Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde işveren de işçi de gözetilir ve kaliteli işlerin çıkmasının yanı sıra iş güvenliği de maksimum seviyeye çekilmiş olur.